הפעלת קפיטריה בקמפוס השפלה - גרסה להדפסה - (לגרסה הרגילה לחץ כאן)
מאת: מערכת האתר  /  בתאריך: 29/08/2017  /  מדור: מכרזים
 

מכרז פומבי מס' 18/17 להפעלת קפיטריה בקמפוס השפלה

1) קרן רמלה לחינוך תרבות ופיתוח ע"ר (להלן: "הקרן") מזמינה בזאת הצעות לזיכיון להפעלת קפיטריה ב"קמפוס השפלה", והכל בהתאם לאמור וכמפורט במסמכי המכרז, לרבות במפרט הטכני ובהסכם.

2) את מסמכי המכרז ניתן לרכוש לאחר תיאום טלפוני מראש בטלפון 08-9771901 (רוחמה) במשרדי הקרן ברחוב אברהם הלל 8, רמלה (להלן: "משרדי הקרן") החל מיום 31/08/2017 ועד ליום 11/09/2017, בימים א' - ה' בין השעות 9:00-13:00 בתמורה לסך של 500 ₪ כולל מע"מ, אשר לא יוחזרו לרוכש בכל מקרה.

3) סיור מציעים יתקיים ביום ה- 07/09/2017 בשעה 11:00. השתתפות בסיור הנה חובה ותנאי להגשת הצעה. הסיור יתקיים בקמפוס השפלה, רח' הזית 4 רמלה.

4) שאלות הבהרה ניתן להגיש עד לתאריך 13/09/2017 בשעה 15:00 לפקס מס' 08-9771447 (לאישור קבלת הפקס יש להתקשר לטל': 08-9771901).

5) את ההצעה יש להכניס למעטפה סגורה, שלא תשא עליה סימני זיהוי כלשהם, ושייכתב עליה "מכרז פומבי מס' 18/17 להפעלת קפיטריה בקמפוס רמלה", ולהכניסה, לרבות הערבות הבנקאית, ויתר האישורים והמסמכים, במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים, לא יאוחר מיום 17/09/2017 בשעה 12:00, במשרדי הקרן.

6) את פרטי המכרז ניתן למצוא באתר האינטרנט של קרן רמלה לחינוך תרבות ופיתוח (ע"ר) בכתובת: www.ramla-foundation.org.להורדת קובץ המועמדות יש ללחוץ על הקישור כאן


 

* לינק ישיר לכתבה: "הפעלת קפיטריה בקמפוס השפלה"
http://www.ramla-foundation.org/articles/ramla/index.php/2017/08/29/110.html

http://www.ramla-foundation.org