הוכנס ע"י: מערכת האתר / בתאריך: 20/07/2011 / מדור: כללי


 או יברסיטת בר אילן אישרה לימודים אקדמיים בקמפוס השפלה ברמלה בש ה"ל תשע"ב בחוג משולב למדעי החברה # בכך התקבלה פ ייתם של המש ה לראש הממשלה השר סילבן שלום וראש עיריית רמלה יואל לביא לאקרדיטציה של קמפוס השפלה באמצעות או יברסיטת בר אילן # ראש עיריית רמלה יואל לביא: זוהי בשורה חשובה לתושבי העיר.

רמלה תמשיך ותפעל לקידום האקדמיה בעיר שתחזק את אוכלוסייתה, תעצים את תחומי התעסוקה והכלכלה ותצעיד את העיר ותושביה להישגים
האו יברסיטת בר אילן הודיעה השבוע למ כ"ל קרן רמלה ד"ר ליאור רשף דרעי, האחראי על הפעלת קמפוס השפלה ברמלה, כי החליטה לאמץ פ ייתם של המש ה לראש הממשלה השר סילבן שלום וראש עיריית רמלה יואל לביא, ולאשר אקרדיטציה ללימודי תואר ראשון בקמפוס רמלה.


lavi_yoel.JPG

במסגרת הודעת האו יברסיטה ציין רקטור האו יברסיטה פרופ' חיים טייטלבאום, כי האו יברסיטה תפעיל תכ יות לימודים לתואר ראשון בחוג המשולב למדעי החברה מטעם בר אילן בש ת הלימודים תשע"ב. במכתבו מציין פרופ' טייטלבאום, כי ככלל הלימודים יתקיימו באו יברסיטת בר אילן, כאשר הלימודים בקמפוס רמלה יהיו בהיקף המותר על ידי המל"ג להוראה מחוץ לקמפוס הראשי.

כזכור, פ ה ראש עיריית רמלה מר יואל לביא, למש ה לראש הממשלה השר סילבן שלום בביקורו בעיר לפ י מספר חודשים, בבקשה לתמוך בהקמת מסגרות אקדמית בחסות או יברסיטת בר אילן בקמפוס השפלה. מר לביא ציין, כי בכוו ת ה הלת קמפוס השפלה להתאים ביחד עם ה הלת האו יברסיטה תוכ ית לימודים מתאימה אשר תאפשר לסטוד טים ללמוד ליד הבית במסגרת הוראת חוץ של או יברסיטת בר אילן.

במכתב ששיגר באחרו ה שיא או יברסיטת בר אילן פרופ' משה קוה, לשר שלום, כתב, כי בכוו ת האו יברסיטה לבחון בחיוב פ יית השר זאת במסגרת "אותה הרגשת שליחות של קידום ההשכלה הגבוהה באזורי הפריפריה שאו יברסיטת בר אילן טלה על עצמה עוד מש ות ה-60 המוקדמות". לביא הודה לשר שלום ול שיא או יברסיטת בר אילן פרופ' קוה על תמיכתם וציין, כי "זוהי בשורה חשובה לתושבי העיר וצעד וסף בדרך להכרה אקדמית רשמית בקמפוס השפלה. קמפוס המהווה כיום זרוע עירו ית לרכישת השכלה, הכשרה מקצועית, ייעוץ, הדרכות והכשרת מאמ ים באמצעות שלוחת וי גייט ולימודים אקדמיים לתואר ראשון וש י במסגרת האו יברסיטה הפתוחה".

לביא הוסיף, כי עיריית רמלה משקיעה משאבים רבים לקידום מערכת החי וך העירו ית ופועלת לשיפור מתמיד של סל השירותים החי וכיים וההישגים הלימודיים, לרבות קידום הלימודים האקדמיים. "רמלה תמשיך ותפעל לקידום האקדמיה בעיר שתחזק את אוכלוסייתה, תעצים את תחומי התעסוקה והכלכלה ותצעיד את העיר ותושביה להישגים".

מ כ"ל קרן רמלה ד"ר ליאור רשף דרעי, ציין בסיפוק, כי קרן רמלה המפעילה את קמפוס השפלה תמשיך ותפעל למען אקרדיטציה מלאה בקמפוס בו לומדים כיום 3000 תלמידים וסטוד טים במקצועות שו ים ומגוו ים. בהתאם לתוכ ית המוצעת שתופעל בקמפוס השפלה רמלה, יהיו הסטוד טים תלמידי בר אילן לכל דבר וע יין וכי ת אי הקבלה לתוכ ית יהיו זהים לת אי הקבלה ה הוגים בבר אילן. המרצים בתכ ית ימו ו וישובצו ע"י החוג המשולב למדעי החברה בבר אילן וכי אחריות הפעלת התוכ ית, כולל האחריות האקדמית תהיה בידי החוג המשולב למדעי החברה בבר אילן. יצוין, כי מערך המכללות והמכי ות של או יברסיטת בר אילן ו ציגי קמפוס השפלה רמלה, החלו בימים אלה לקדם יחדיו את התכ ית.

לראש העמוד | גרסת הדפסה | הוספת תגובה

תגובות גולשים:


תגובה לכתבה:

   

 חברים בפייסבוק ▼