הוכנס ע"י: מערכת האתר / בתאריך: 23/08/2012 / מדור: מכרזים פומביים


 הזמ ת הצעות מחיר לעריכת:

• קורס פיתוח אפליקציות לאייפון.
• קורס Web Developmentעם התמחות ב-PHP והשמה לשוק העבודה.

קרן רמלה לחי וך תרבות ופיתוח ומרכז קשתות מבקשים לקבל הצעות מחיר לעריכת הקורסים הבאים ולמתן שירותי השמה לשוק העבודה בתחומים הללו:

1. קורס פיתוח אפליקציות לאייפון
2. קורס Web Developmentעם התמחות ב- PHPלאקדמאיות ערביות.

• את טופס הזמ ת הצעות המחיר יתן לקבל במשרדי הקרן ברחוב אברהם הילל 6, רמלה (להלן: "משרדי המזמין") בימים א'- ה' בין השעות 10:00 ל- 13:00. כמו כן, יתן להוריד את טופס הזמ ת הצעות המחיר מהקישור המופיע מטה (להלן:"הטופס").

• יודגש כי את הצעות המחיר יש להגיש אך ורק על גבי הטופס. הצעות שתוגש ה שלא על גבי הטופס לא תתקבל ה.
• את ההצעות יש להגיש לא יאוחר מיום 30.08.12 בשעה 12:00 במסירה יד ית בלבד במעטפה סגורה לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי המזמין.

• לכל שאלה או הבהרה יתן לפ ות לגב' ישראלה מהרי בטלפון מס': 08-9771911 או בפקס 08-9771911.

להורדת טופס הצעת מחיר - קורס web development בהתמחות PHP לחצו כאן

להורדת טופס הצעת מחיר - קורס פיתוח אפליקציות לאייפון לחצו כאן

בכבוד רב,
קרן רמלה


לראש העמוד | גרסת הדפסה | הוספת תגובה

תגובות גולשים:


תגובה לכתבה:

   

 חברים בפייסבוק ▼