מכרז: יועצ/ת משפטי/ת לקרן רמלה
מתן ייעוץ משפטי שוטף לרבות מתן מע ה להתכתבויות עם תושבי העיר, יהול הכ ת ישיבות דירקטוריון, מעקב אחר ביצוע החלטות הדירקטוריון, הכ ת הלים...

חברים בפייסבוק ▼