מכרז: רכז/ת חיל 50% משרה
ארגון ו יהול וועדת היגוי המורכבת מ ציגי עמותת אשל – שירותי רווחה מח' חי וך מח' ספורט מת "ס ,ה הלת קופת חולים בעיר לשכת הבריאות ו ציגיי ציבור בעלי השפעה עירו ית.

מכרז מנהל/ת תיירות ומנהל מוזיאון.
ביצוע פעולות לקידום התיירות ברמלה. ליווי יזמים משלב תכ ון פרוייקט ועד להקמתו. יהול, שיווק והדרכה של מיזמי תיירות בעיר. יצירת קשרי מסחר ושת"פ עם גורמים בתוך העיר ומחוצה לה

חברים בפייסבוק ▼