מכרז, ניהול כללי לקרן רמלה.
קרן רמלה לחינוך, תרבות פיתוח מבקשת לקבל הצעות למשרת מנהל כללי לקרן.
על המועמד להוריד את הקובץ המצורף ולמלאו בהתאם.

חברים בפייסבוק ▼