דרושה מורה לאנגלית ומתמטיקה
הוראת מתמטיקה והוראת אנגלית במשך שלוש פעמים בשבוע בשעות הבוקר והצהרים לתלמידים אחרי גיל צבא.

חברים בפייסבוק ▼