הקמת מאגר נותני שירותים בתחום הכשרת מורים
הכשרת מורים כ"חבורת משימה" מתמטית והיא משלבת צוותי מורים מחטיבות הביניים, היסודיים...

רכז/ת מעון שיקומי ASD
ריכוז והדרכת צוות רב מקצועי (חינוכי ופרא רפואי)

גננת מעון שיקומי לילדים על ספקטרום האוטיזם
הובלה חינוכית בכיתת מעון תכנון וביצוע תוכניות פדגוגיות הנחיית צוותים חינוכיים והורים.

חברים בפייסבוק ▼