רכז/ת מעון שיקומי ASD
ריכוז והדרכת צוות רב מקצועי (חינוכי ופרא רפואי)

גננת מעון שיקומי לילדים על ספקטרום האוטיזם
הובלה חינוכית בכיתת מעון תכנון וביצוע תוכניות פדגוגיות הנחיית צוותים חינוכיים והורים.

חברים בפייסבוק ▼