הוכנס ע"י: מערכת האתר / בתאריך: 17/01/2018 /


 קרן רמלה לחינוך, תרבות ופיתוח (ע"ר) (להלן:"הקרן/המזמין")

מכרז פומבי מס' 01/18 לביצוע עבודות גינון, אחזקה, שיקום ופיתוח בשטחים פתוחים ומגוננים ברחבי העיר רמלה.

הקרן מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות גינון, אחזקה, שיקום ופיתוח בשטחים פתוחים ומגוננים ברחבי העיר רמלה, הכל כפי ההגדרות המופיעות במפרטים הטכניים ובנספחים, המצורפים למכרז.

ניתן לרכוש את מסמכי המכרז החל מיום 17/01/2018 בימים א' – ה' בין השעות 9:00-13:00 במשרדי המזמין ברח' אברהם הלל 8, רמלה (בי"ס בר-אילן הישן) (להלן: "משרדי המזמין"). הרכישה תמורת סך של 2,500 ₪, לפקודת הקרן, אשר לא יוחזרו. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום במשרדי המזמין (רצוי בתאום מראש בטלפון: 08-9771901).

כנס קבלנים ייערך ביום ה- 22/01/2018 בשעה 15:00 במשרדי המזמין. כנס הקבלנים הנו חובה ותנאי להשתתפות במכרז.

את ההצעה יש להכניס למעטפה סגורה, שלא תשא עליה סימני זיהוי כלשהם, שייכתב עליה "מכרז פומבי מס' 01/18 לביצוע עבודות גינון, אחזקה שיקום ופיתוח שטחים פתוחים ומגוננים ברחבי העיר רמלה" ולהגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים במשרדי המזמין לא יאוחר מיום ה- 08/02/2018 בשעה 12:00 במשרדי המזמין.

רו"ח לירון סלימאן ינקוביץ,
מ"מ מנכ"ל הקרןלראש העמוד | גרסת הדפסה | הוספת תגובה

תגובות גולשים:

הוכנס ע"י: מערכת האתר / בתאריך: 26/11/2017 / מדור: מכרזים, דרושים


 * מכרז סגור, לא ניתן להציע הצעות.

מכרז פומבי 22/17
לקרן רמלה לחינוך, תרבות ופיתוח (ע"ר) (להלן: "הקרן")


דרושה: עובד/ת קהילה לתכנית עיר ללא אלימות רמלה

תיאור התפקיד:
• ליווי והובלת פרויקטים בקהילה תוך פיתוח, ויזמות תכניות חדשות במסגרת תוכנית "עיר ללא אלימות" .
• גיוס הכשרה וליווי צוות מתנדבים.
• איתור ויצירת קשר עם נוער משוטט.
• הפעלת והעצמת בני נוער באמצעות כלי המשחק במרחב הציבורי.
• איסוף נתונים על בעיות חברתיות בקהילה וכן איתור צרכים בקהילה.
• קידום יוזמות ויצירת איגום משאבים ושיתופי פעולה עם מנהיגות מקומית וארגונים.


תנאי סף:
• ניסיון בעבודה קהילתית/ פרויקטים חינוכיים חברתיים ועבודה עם בני נוער.
• תקשורת בין אישית טובה יכולת לעבוד בצוות ועם גורמים בקהילה.
• השכלה :תואר ראשון באחד מן התחומים: מדעי החברה )עדיפות לבוגרי מסלול חינוך
חברתי קהילתי/חברה ונוער (, מדעי ההתנהגות, עבודה קהילתית.
עבודה בשעות בלתי שגרתיות.


כישורים נדרשים:
• יכולת ניהול ,ארגון ויזמות.
• יכולת תקשורת תקינה ויחסי אנוש מעולים..
• יכולת שיתוף פעולה עם מתנדבים, עם בעלי תפקידים, ועם מוסדות וארגונים.

כפיפות מקצועית: מנהלת תוכנית "עיר ללא אלימות" .

היקף משרה: 75%- 50%.


הגשת מועמדות:
מועמדות לתפקיד בצירוף קורות-חיים, ממליצים, רישיונות ותעודות מתאימות, לרבות תעודת יושר ניתן להגיש במסירה
ידנית במעטפה סגורה ללשכת מנכ"ל הקרן ברחוב אברהם הלל 6, רמלה בין השעות 09:00 עד 13:00.
מועד אחרון להגשת מועמדות: 17/9/2017 בשעה 13:00. טלפון: 08-9771901.
מודעה זו מיועדת לגברים ולנשים כאחת.


רק מועמד/ת העונה לדרישות המשרה בצירוף המסמכים הדרושים יוכל/תוכל להשתתף במכרז.

לראש העמוד | גרסת הדפסה | הוספת תגובה

תגובות גולשים:


תגובה לכתבה:

   

 חברים בפייסבוק ▼