מכרז גינון
קרן מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות גינון, אחזקה, שיקום ופיתוח בשטחים פתוחים ומגוננים ברחבי העיר רמלה, הכל כפי ההגדרות המופיעות במפרטים...

חברים בפייסבוק ▼