הוכנס ע"י: מערכת האתר / בתאריך: 12/04/2018 / מדור: מכרזים


 מכרז פומבי 02/18
לקרן רמלה לחינוך, תרבות ופיתוח (ע"ר) (להלן: "הקרן")


נמסרת בזה הודעה על משרה פנויה: דרוש/ה רכז/ת פרויקט עציון

לפרויקט מעניין ומאתגר של מחלקת הקליטה בעיריית רמלה והסוכנות היהודית דרוש/ה רכז/ת לאולפני לימוד עברית עם משה"ח ו"אולפן עציון רמלה", לעולים חדשים וצעירים. התפקיד דורש ליווי של קבוצות עולים אקדמאים שמתגוררים בדירות שכורות ברמלה בכל ההיבטים הקשורים לקליטה בישראל ובאולפן עציון.

תיאור התפקיד:
• ממשקי עבודה מול מוסדות ממשלתיים וציבוריים לרבות בנקים, קופות חולים, משרד הקליטה, משרד החינוך, רשות האוכלוסין וההגירה וכד' בנושאי זכויות עולים.
• קשר שוטף עם הסוכנות היהודית טרם הגעת העולים (שיווק והכנת הקליטה) ובמשך שהייתם בפרויקט.
• קשר עם צוות משרד החינוך למעקב אחר לימודי עברית בכלל אולפני לימוד עברית בעיר.
• עזרה בהכרה בדיפלומות מחו"ל.
• ליווי בזמן לימודי עברית באולפן לכלל האולפנים בעיר.
• גביית תשלומים וחתימה על חוזי שכירות.
• בניית תוכנית חברתית-תרבותית וניהול תקציבה.
• ליווי משלחות תורמים וביקורים.
• אחריות על דירות הקלט והפעלת מועדון חברתי.
• עידוד העולים להישאר בעיר לאחר סיום הפרויקט וליוויים בצעדיהם הראשונים

תנאי סף:
• רוסית על בוריה.
• עברית על בוריה.
• אנגלית ברמה טובה.
• שליטה ביישומי אופיס.
• יכולת אדמיניסטרטיבית, סדר וארגון.
• ראש גדול ואחריות.
• נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות עפ"י הצורך.
• שפות נוספות – יתרון.
• מגורים ברמלה סביבותיה – יתרון.
• ניסיון בעבודה עם עולים – יתרון.


פרטי המשרה:
• משרה מלאה, 100%
• העסקה דרך קרן רמלה לחינוך תרבות ופיתוח ע"ר
• ימי עבודה: א'-ה'.
• שעות גמישות.
• מיקום: רמלה וסביבותיה.

הגשת מועמדות: מועמדות לתפקיד בצירוף קורות-חיים, ממליצים ותעודות מתאימות ניתן להגיש במעטפה סגורה במסירה ידנית עד ליום ה- 24.04.2018 ללשכת מנכ"ל הקרן ברחוב אברהם הלל 8, רמלה בין השעות 09:00 עד 13:00.

טלפון: 08-9771901.מודעה זו מיועדת לגברים ולנשים כאחת. רק מועמד/ת העונה לדרישות המשרה בצירוף המסמכים הדרושים יוכל/תוכל להשתתף במכרז.
לראש העמוד | גרסת הדפסה | הוספת תגובה

תגובות גולשים:

הוכנס ע"י: מערכת האתר / בתאריך: 8/02/2018 / מדור: מכרזים


 "קול קורא" להפעלת קפיטריה בקמפוס השפלה רמלה

קרן רמלה לחינוך, תרבות ופיתוח (ע"ר) (להלן: "הקרן") מזמינה בזאת הצעות להפעלת קפיטריה בקמפוס השפלה רמלה בהתאם למפורט בנוסח ההזמנה המלא.


• להציע הצעות להפעלת קפיטריה בקמפוס השפלה רמלה אך ורק מציעים העונים על הדרישות הבאות במצטבר, ובהן בין היתר:

1. יחיד/תאגיד משפטי רשום כדין. מציע שהנו תאגיד משפטי יצרף העתק מתעודת ההתאגדות, אישור עו"ד / רו"ח על שם התאגיד, שמות בעלי המניות/השותפים ושיעור אחזקותיהם, שמות מנהלי התאגיד ומורשי החתימה;
2. לא נפתחה כנגד המפקח/אחד ממנהליו חקירה פלילית ולא הוגש נגדו כתב אישום בעבירה, שיש עמה קלון, והמפקח לא הורשע בפלילים בעבירה שיש עמה קלון;
3. אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות, מע"מ ורשימות עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות), תשל"ו – 1976;
4. אישור ניכוי מס במקור;
5. תעודות רישום/רשיון מקצועי בתוקף בפנקס הרלבנטי;
6. פירוט ניסיון מוכח של לפחות 3 שנים, במהלך 5 השנים האחרונות במתן שרותי הפעלת קפיטריה.
7. המלצות וכל פרט / אישור רלוונטי נוסף.

את כל המסמכים והנספחים יש להגיש לתיבת המכרזים של הקרן ברח' אברהם הלל 8 רמלה, בימים א'-ה' בין השעות 8:00-13:00, בתיאום מראש עם הגב' רוחמה משאל בטל'- 08-9771901, מועד אחרון להגשת הצעות: 22.02.2018.

* על מנת להוריד את נוסחו המלא של הקול הקורא, על נספחיו המלאים, יש ללחוץ כאן.


בכבוד רב,
קרן רמלה
לחינוך תרבות ופיתוח

לראש העמוד | גרסת הדפסה | הוספת תגובה

תגובות גולשים:


תגובה לכתבה:

   

 חברים בפייסבוק ▼