קול קורא להציע הצעות לגיוס חסויות מסחריות לאירועים
עיריית רמלה באמצעות קרן רמלה לחינוך, מזמינה בזאת הצעות לגיוס חסויות בהתאם לנהלים הקבועים בדין ובהתאם לנהלי הקרן והעירייה.

חברים בפייסבוק ▼