מכרז להתקנת ותחזוקת מתקני פרסום
מכרז פומבי 9/18 להתקנה, תחזוקה ותפעול של מתקני פרסום חוצות בשטח עיריית רמלה...

מרכזי ספורט עירוניים.
מחלקת הספורט העירונית רמלה- מחפשת מועמדים לתפקידים הבאים במרכזי הספורט העירוניים...

חברים בפייסבוק ▼