מכרז להתקנת ותחזוקת מתקני פרסום
מכרז פומבי 9/18 להתקנה, תחזוקה ותפעול של מתקני פרסום חוצות בשטח עיריית רמלה...

חברים בפייסבוק ▼