דרוש/ה עובד סוציאלי קהילתי לקרן רמלה לחינוך
בית המשפט הקהילתי היא תכנית בין משרדית שהוקמה במטרה להציע פתרון מערכתי לצמצום תופעת הפשיעה החוזרת על ידי שיקום ושילוב עוברי חוק בקהילתם ומניעת חזרה למעגל הפשיעה.

חברים בפייסבוק ▼