מפקח על מגידי שיעורים
פיקוח על מגידי השיעורים, לרבות בדיקת תכנית שבועית/חודשית של כל מגיד; מעקב נוכחות על כל המגידים בשיתוף המועצה הדתית; הכנת תכנית שנתית תקציבית לכל המגידים לפי תקציב חודשי...

שירותי טיאוט וניקיון רחובות עבור עיריית רמלה
שירותי טיאוט וניקיון רחובות עבור עיריית רמלה, הכל כפי ההגדרות המופיעות במפרטים הטכניים ובנספחים, המצורפים למכרז.

חברים בפייסבוק ▼