שירותי טיאוט וניקיון רחובות עבור עיריית רמלה

שירותי טיאוט וניקיון רחובות עבור עיריית רמלה, הכל כפי ההגדרות המופיעות במפרטים הטכניים ובנספחים, המצורפים למכרז...


חברים בפייסבוק ▼