מכרזים פומביים - קרן רמלה
מכרז: קורסים להכשרה מקצועית של מדריכים ומאמנים

ניתן לרכוש את מסמכי המכרז החל מיום 27.04.2014 בימים א' – ה' בין השעות 8:00-14:00 במשרדי הקרן, רח' אברהם הילל 8 (בי"ס בר-אילן הישן, מתחם הידידות) רמלה, הרכישה תמורת סך של 1,000 ₪, לפקודת הקרן, אשר לא תוחזר.

קרא/י עוד...

מכרז מנחה מנחים בעיר ללא אלימות.

מכרז מ חה מ חים בעיר ללא אלימות, לסיוע למ הל אגף החי וך בכי וס והפעלת ועדת החי וך היישובית וחיבור...

קרא/י עוד...

דרושות סייעות בקט גנים

דרושות סייעות בקט ג ים, עבודה עם גילאי ש ה עד שלוש ש ים.

קרא/י עוד...

מכרז לאחראי אתר התיירות 'בריכה קשתות' ברמלה.

אחראי אתר התיירות 'בריכה קשתות' ברמלה, יהול שוטף של אתר התיירות וכו...

קרא/י עוד...

מזכיר/ה למוזיאון רמלה

למוזיאון ומ הלת התיירות ברמלה דרושה מזכיר/ה בעל/ת יכולת תקשורת טובה, יסיון אדמי יסטרטיבי, וייצוגיות...

קרא/י עוד...

דרוש/ה מדריך/ה שיקומי/ת לפרויקט סביבה תומכת

דרוש/ה שיקומי/ת לפרויקט סביבה תומכת לא שים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
היקף משרה 50%. תמיכה הכוו ה והדרכה במיומ ויות שו ות בחיי היומיום, ליווי למעקב...

קרא/י עוד...

שיננית להדרכות בגנים ובבתי ספר

דרוש/ה: שי ית להדרכות בג ים ובבתי הספר בעיר רמלה.

קרא/י עוד...

מכרז לעבודות בניה פיתוח אחזקה ושיפוצים

מכרז פומבי 6/2013 לעבודות ב יה פיתוח אחזקה ושיפוצים.

קרא/י עוד...

מכרז לעבודות פיתוח ותשתיות

מכרז פומבי 7/2013 לעבודות פיתוח ותשתיות...

קרא/י עוד...

מכרז להפעלת קפיטריה בקמפוס רמלה

קרן רמלה לחי וך תרבות ופיתוח, מבקשת לקבל הצעות לזיכיון להפעלת קפיטריה בקמפוס השפלה, והכול בהתאם לאמור במסמכי המכרז, לרבות במפרט הטכ י...

קרא/י עוד...

עמודים: < 1 2 3 ... 9 10 11 >

חברים בפייסבוק ▼