מרכז גישור וישוב סכסוכים בקהילה

המרכז לגישור ויישוב סכסוכים ברמלה הוקם ע"י עיריית רמלה בסיוע ובשיתוף השרות לעבודה קהילתית-משרד הרווחה, במסגרת תקציב טיפול נקודתי. לצורך בניית המרכז הוקמה ועדת היגוי עם נציגים של השרות לעבודה קהילתית, משרד הבינוי והשיכון-האגף לשיקום שכונות חברתי ופרויקט שיקום והתחדשות העיר רמלה, משטרה, נציגי מחלקות העירייה, משרד החינוך, משרד הקליטה, מתנ"סים ונציגי תושבים, בייעוץ וליווי מקצועי של המרכז הארצי לגישור ויישוב סכסוכים במשרד המשפטים.

חזון המרכז:

"לייצור שינוי חברתי באופן הדיאלוג ליישוב סכסוכים"
חזון המרכז הינו להוביל לשיפור משמעותי באיכות החיים של העיר רמלה תוך עידוד תושביו לסובלנות ויצירת דיאלוג ליישוב סכסוכים, התמודדות עם קונפליקטים בקהילה ושינוי
ההתייחסות והטיפול בהם.

מטרות:
* לפעול להטמעה והנחלה של הגישור כתפיסה וכדרך חלופית לניהול דיאלוג קהילתי, תוך העצמת הקהילה.
* לפעול לשינוי דרך ההתייחסות לקונפליקטים ולאופן יישובם בקהילה אשר יפתח סובלנות, רווחת חיים והעצמה.
* להוות אכסניה להפעלתן של מגוון שיטות למניעה, ניהול אפקטיבי, מיתון ויישוב סכסוכים בקהילה.

יעדים:
* הכשרת תושבים כמגשרים בהתנדבות במרכז.
* מפגשי חשיפה והטמעה לתושבים ונותני שירותים בקהילה.
* מתן שירותי גישור ויישוב סכסוכים.
* פיתוח תוכניות קהילתיות ליצירת דיאלוג רב תרבותי והפחתת מתיחות.

קהלי היעד:
* מנהיגות פוטנציאלית מבני הקהילות השונות
* מגשרים ופעילים מתנדבים הבאים מקבוצות אוכלוסיה שונות.
* התושבים בקהילה, בדגש על אוכלוסיות עולים.
* הרשות והמוסדות המקומיות.

פעילות מרכז הגישור:
1. גישורים – גישור יישוב סכסוכים בקהילה באמצעות מגשרים מתנדבים אשר גויסו והוכשרו ע"י המרכז.
2. הרצאות חשיפה – הרצאות חשיפה לקבוצות תושבים ונותני שירותים בקהילה על מנת להטמיע את השפה הגישורית ולחשוף את מרכז הגישור לתושבים.
3. קורסי גישור בקהילה – הפעלת קורסי גישור בסיסי לתושבי העיר כחלק מתהליך הכשרת מגשרים בקהילה.
4. קורס התנסות מודרכת בגישור בתחום הקהילה ("פרקטיקום") - תוכנית המאפשרת התנסות מעשית יחד עם העמקה ולמידה מקצועית של מקצוע הגישור.
5. סדנאות גישור ויישוב סכסוכים – הפעלת סדנאות מיוחדות לקבוצות בעלי מכנה משותף מתוך מטרה להקנות להן כלים גישורים שיוכלו ליישם במקום ממנו הם מגיעים (לדוגמה: קבוצה של פעילי הגיל הרך , קבוצות עובדי חינוך, מקומות עבודה ועוד) .
6. הפעלת תוכניות קהילתיות
* חינוך - פעילות חינוכית בקרב תלמידי בית ספר, הורים ומורים לצורך למידת נושא הגישור ויישוב סכסוכים.
* קהילה - פיתוח תוכניות למיישבי סכסוכים בקהילות השונות בעיר.
* רב תרבותי - פיתוח תוכניות לעידוד דיאלוג קהילתי רב תרבותי תוך גיבוש פורמים בה משתתפים נציגי הקהילות במטרה ללמוד על הקהילות השונות ולבדוק כיצד אפשר להעמיק את הדיאלוג הבין תרבותי דרך למידה משותפת, התנסות והגדרת המרחב לפעילות.
7. גישור וחינוך
* מרכז מידע להורים - הפעלת מרכז מידע להורים בהתנדבות הנותן מענה להורים בנושאים כגון: אבחונים, לקויי למידה, חשד לרשלנות, ביטוח, יחס לא נאות ובקשה למידע (זכויות ונהלים).
* הטמעת השפה הגישורית בבתי הספר – הפעלת סדנאות ללימוד השפה הגישורית בבתי הספר בעיר.
* בניית הסכמות - שיתוף פעולה עם המשרד לזכויות הילד- משרד החינוך במטרה ליצירת דיאלוג ובניית הסכמות בין מורים הורים ותלמידים.
* ק.ד.מ (קבוצות דיון משפחתיות) בבתי ספר – הפעלת תהליך גישור בין תלמידים שפגעו באחרים או בכללי המסגרת החינוכית.
8. שיתופי פעולה
* שיתוף פעולה עם המשטרה במטרה לבנות מנגנון התקשרות הכולל זיהוי צורכי גישור אצל מתלוננים המגיעים למשטרה והפנייתם לטיפול מרכז הגישור .
* שיתוף פעולה עם פנימיית יוהנה ז'בוטינסקי כחלק ממערך ותפיסה קהילתית לתהליכי גישור לבני נוער.
9. ימי עיון – קיום ימי עיון לקהל הרחב בהנחיית מרצים בכירים מתחום הגישור ויישוב סכסוכים בקהילה .

צוות המרכז:
* יו"ר וועדת היגוי – מר אופיר שמחי
* ראש צוות עבודה קהילתית – מר אייל קהלני
* מנהלת מרכז הגישור - הגב' ענת אשל
* רכזת תפעולית ואחראית מגשרים - הגב' ורדית דרוקר
* מזכירה אחראית – הגב' בת לי בכר
* רכזת דיאלוג קהילתי - הגב' פאתן אלזינאתי

דגשים מיוחדים :
* גישור
הינו תהליך ליישוב סכסוכים בהסכמת הצדדים בגישה מקצועית, אישית, ניטרלית וברוח טובה.
* רק ביחד
הצדדים המסוכסכים הם שקובעים מה הפתרון הרצוי להם והמוסכם עליהם.
* רק לא בכוח
הצדדים יכולים להפסיק את הגישור בכל שלב ולהתחיל תהליך משפטי.
* רק לא סחבת
הצדדים חוסכים בעלויות הליכי המשפט.
* רק פלוס ללא מינוס
הצדדים לא יוכלו להשתמש בדברים שנמסרו במסגרת הליך הגישור כראיה בבית משפט .
* לא רק אישי – גם רשמי
הצדדים מסכימים יחד ובעזרתנו מנסחים הסכם שיכול לקבל תוקף של פסק דין ע"י בית המשפט.

שעות פעילות המרכז ונגישות:
ימי ראשון עד חמישי מהשעות 09:00 עד 15:00
כתובת: רחוב אברהם הלל 6 רמלה [מתחם בית הידידות]
טלפון (מרכזיה): 08-9771899
דוא"ל: gishur@ramla.muni.il
אתר אינטרנט: http://www.ramla.muni.il/gisurr/index.html

חברים בפייסבוק ▼