פרוייקט PACT - רמלה

פרויקט PACT ברמלה פועל זו השנה התשיעית ומקיף כ 700 ילדים בגילאי לידה עד גיל שתיים עשרה (עד סוף כתה ו' ) ואת הוריהם.


מטרות:
טיפוח ומימוש הפוטנציאל של הילד, שילובו וקידומו במערכת (גן, יסודי, חט"ב ותיכון) תוך ראייה והתייחסות לכל קשרי חייו, המשפחתיים, הקהילתיים, החינוכיים והתרבותיים, תוך כדי נתינת מקום מרכזי להורים כאחראים לתהליך החינוכי של ילדיהם. פרוייקט PACT שם לו למטרה לקדם את ילדי הקהילה האתיופית מהלידה ועד סוף כיתה ו' בתחומים התפתחותיים, רגשיים, חברתיים ולימודיים בכל מסגרות החינוך הפורמאליות והבלתי פורמאליות , בשעות הבוקר ואחה"צ תוך שאיפה לשילוב מלא, לצמצום פערים והובלה למצוינות של הילדים בכל תחומי החיים בחברת הילדים ובקהילה המורחבת בעיר תוך שילוב ההורים ומעורבותם בחיי החברה והקהילה ובמערכות החינוכיות ובהתמודדות היומיומית של ילדיהם. במסגרת הפרויקט תוכניות רבות, בשעות הבוקר וגם אחה"צ, תוכניות במסגרות הלימוד, מעונות גנים ובתי ספר, בבתים ובמתנ"סים. הפרויקט מהווה פרי יצירה ושיתוף של הפעילים, העובדים, והשותפים לעשייה החשובה בעיר.
 

גורמים שותפים:
ראש העירייה, מנכ"ל העירייה, קרן רמלה, משרד הרווחה, משרד החינוך, משרד הקליטה, משרד הבריאות, אגף החינוך, מחלקת גני הילדים, מחלקת הקליטה וההון האנושי, מתנ"ס ושלוחותיו, המרכז לגיל הרך, טיפות החלב, בתיה"ס, גני הילדים, מעונות נעמת,אמונה ואנשי קהילה בעיר.
 

מקום הפעילות:
טיפות חלב, מעונות, קטי גנים, גני ילדים, בתי"ס, מתנ"סים, בתי הילדים ועוד.
 

אתגרים לשנה הקרובה
• יישום ממצאי הסקר שערך מכון ברוקדייל
• המשך יישום עקרונות ההטמעה והמיסוד (דיפרנציאליות, מיקוד בצורך, והעברת אחריות).
• שימת דגש על עבודה עם הורים
• המשך חיזוק במעברים השונים
• חיזוק שיתופי פעולה עם השותפים בעיר
 

ימים ושעות הפעילות:
כל השבוע 9.00 – 14.00
כתובת: אגף החינוך , רח' שמשון הגיבור 15 רמלה
טלפון: 9771448 (08)
פקס: 9771418 (08)

מנהלת הפרויקט: אילנה לואי
רכזת pact+: שגית שרון
מזכירה: רותי נגוסה

חברים בפייסבוק ▼