תוכנית שיבה טובה - רמלה

תוכנית נשיא המדינה לסיוע לנזקקים בקרב זקני ישראל החיים על קצבת זקנה
והשלמת הכנסה והנתונים במצוקה כלכלית קשה.

נוכח הנתונים המדאיגים הציע נשיא המדינה לפתח תוכנית סיוע לאוכלוסיה הזקנה השרויה בעוני.

מטרת התוכנית לעזור באופן ישיר ומיידי למספר רב של זקנים החיים בעוני ולשפר את מצבם ולהקל על חייהם.

התוכנית מיועדת לזקנים הגרים בקהילה,מתן הסיוע לכ-1200 קשישים.
התוכנית מופעלת בתיאום עם משרדי ממשלה באמצעות מסגרות ארגוניות קיימות.

תחומי הסיוע של התוכנית: סבסוד תרופות,טיפולי שיניים,אביזרי עזר לשמיעה ולראייה,השלמת ציוד ביתי (מוצרי חשמל, ריהוט, מצעים) תזונה.

מתן הסיוע לקשיש מותנה בהשתתפות עצמית של הזקן בלא פחות מסך 20% מעלות גובה הסיוע.

התוכנית ברמלה תופעל ל- 24 חודש (החל מיום 1 ספטמבר 2005 ועד ליום 30 ספטמבר 2007) התקציב לתוכנית 1,215,000 ₪.

אנשי קשר להפעלת הפרוייקט:
טלפון: 7771636-08, פקס: 9771902-08.
עו"ס מרטה ליבוביץ- מנהלת מדור לטיפול בזקן.

נשמח לעמוד לרשותכם, ולסייע ככל שניתן.

 

תוכנית "בשיבה טובה" ביוזמת נשיא המדינה
ובהשתתפות: אשל, משרד הרווחה, עיריית רמלה, וקרן רמלה

חברים בפייסבוק ▼