פרוייקט טראמפ

העיר רמלה חרתה על דגלה מצוינות לימודית בכלל ובתחומי המתמטיקה והמדעים בפרט.

בשיתוף ובתמיכה של קרן טראמפ, רמלה יוצאת לדרך חדשה בהכשרת צוותי ההוראה ויצירת אקלים מצוינות עירוני, במטרה להעלות את אחוזי הניגשים ל 5 יח"ל מתמטיקה, תוך 3 שנים.

קרן טראמפ הינה קרן פילנטרופית המקדמת ומפתחת הוראה איכותית במדעים. הקרן מפעילה תוכניות בערים שונות ברחבי הארץ והחל מהשנה גם בעירנו.

במסגרת זו, יחד עם מכון דוידסון של מכון ויצמן, ומכון ואן ליר, אנו מגבשים קהילת הוראה איכותית שתתן מענה לכל תלמידי העיר, תטמיע תרבות של מצוינות ותוביל לשיפור ניכר בהישגים.

באמצעות הכשרות פרופסיונליות במתמטיקה, בפדגוגיה, בבניית תהליכי למידה איכותיים, אנו נגיש לתלמידי העיר תשתית לימודית איכותית ומעמיקה בבתי הספר, שתיתמך בתכניות שונות של מצוינות בשעות אחר הצהריים, במוקדים שונים בעיר. בין התכניות, תכנית "שבילים לאקדמיה" בשיתוך המרכז למחוננים חלו"ם וכיתת עתודה בפיסיקה ומתמטיקה.

מעטפת זו, תאפשר להטמיע תרבות של מצוינות בבתי הספר ובתלמידי ותלמידות העיר.

כל אלו יחד, יהוו בסיס איתן לדרך המשך אקדמית ולהשתלבותם של צעירי רמלה באקדמיה ובהמשך בתפקידים המובילים במשק.

חברים בפייסבוק ▼